DANH SÁCH CÁC THIẾT BỊ ÁNH SÁNG PHIM TRUYỀN HÌNH, VIRAL, TVC

zOoM mEDIA

Danh sách các thiết bị âm thanh, ánh sáng cho thuê

 • Arri Daylight 2.5kw
 • Arri M40
 • Arri M18
 • Arri Daylight 1.2kw
 • Arri Daylight 575w
 • Kino 4ft x 4 blank
 • Arri Sky panel S60
  • Solf Panel
  • Aladdin
  • Đèn Space Light
  • Đèn Vàng 2KW Junior Fresnel
  • Đèn Vàng 1KW Junior Fresnel
  • Đèn Vàng 650W Junior Fresnel
  • Đèn Vàng 300W Junior Fresnel
  • China bold
  • Jib arm
  • Dolly 6 thanh, Boom
  • Slider 2m
  • Frame 4×4
  • Frame 8×8
  • Frame 20×20
  • Diva 6 bóng
  • Máy phát điện

  DANH SÁCH CÁC THIẾT BỊ ÁNH SÁNG PHIM TRUYỀN HÌNH, VIRAL, TVC

 • Arri Daylight 2.5kw
 • Arri M40
 • Arri M18
 • Arri Daylight 1.2kw
 • Arri Daylight 575w
 • Kino 4ft x 4 blank
 • Arri Sky panel S60
 • Solf Panel
 • Aladdin
 • Đèn Vàng 2KW Junior Fresnel
 • Đèn Vàng 1KW Junior Fresnel
 • Đèn Vàng 650W Junior Fresnel
 • Đèn Vàng 300W Junior Fresnel
 • China bold
 • Jib arm
 • Dolly 6 thanh
 • Slider 2m
 • Frame 4×4
 • Frame 8×8
 • Frame 20×20
 • Diva 6 bóng
 • Các bộ phim sử dụng thiết bị ánh sáng của
  ZoOm Media

  Gia đình hết sảy

  Em chưa muốn lấy chồng

  Viral video MyKolor

  Nhạc phụ lắm chiêu

  Các chương trình sử dụng âm thanh, ánh sáng của
  ZoOm Media

  Các bộ phim sử dụng thiết bị ánh sáng của ZoOm Media

  Gia đình hết sảy

  Em chưa muốn lấy chồng

  Viral video MyKolor

  Nhạc phụ lắm chiêu

  Các bộ phim sử dụng thiết bị ánh sáng của ZoOm Media

  Truy tìm cao thủ

  Ngạc nhiên chưa

  Táo quân

  Gương mặt thân quen 2019

  Đại chiến âm nhạc

  Cơ hội cho ai

  Ca sĩ bí ẩn

  Gương mặt thân quen 2018

  Tuyệt đỉnh song ca cặp đôi vàng

  Ca sĩ thần tượng

  Đại chiến âm nhạc

  Truy tìm cao thủ

  Thử tài siêu nhí